top of page

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, 1984 yılında Ankara’da avukatlık bürosu olarak kurulmuş ve daha sonra Avukatlık Kanunun 44/B maddesi uyarınca, Ankara Barosu’nun (03) Ortaklık Sicil numarasına kayıtla tüzel kişiliğe sahip Avukatlık Ortaklığı hüviyetini kazanmıştır.

Halen Çetiner Avukatlık Ortaklığı bünyesinde yönetici avukat olarak görev yapan Av. T. Ufuk Çetiner ve Av. Engin Çetiner Ankara Hukuk Fakültesi mezunu hukukçular olup bayrağı babaları müteveffa Av. Turan Hayati Çetiner’den (1928 - 2004) devralmak suretiyle meslekte aile geleneğinin dördüncü kuşağını temsil etmektedirler. Ailede beşinci kuşak hukukçu olan Av. Emre Çetiner de ortaklık bünyesinde görev yapmaktadır.

Çetiner Avukatlık Ortaklığı bünyesinde ayrıca; meslekte deneyimli avukatlar yıllardır görev yapmakta, bunun yanısıra iş becerileri yüksek yazı işleri, adli takip, icra ve muhasebe personeli hizmet vermektedir. 

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, 2000 yılında Petrol Ofisi AŞ’de bulunan kamu hisselerinin İş Bankası – Doğan Holding konsorsiyumu olan İş – Doğan Petrol Yatırımlarına satışını takiben, şirketin dava ve takiplerinde görev almaya başlamıştır. Bu görevi 20 yıldır sürdürmekte olan Çetiner Avukatlık Ortaklığı,  bu süre içerisinde Petrol Ofisi AŞ’nin özel hukuk, idare ve vergi hukuku alanlarında yurt çapında çok sayıda dava ve takibinde vekâlet görevi üstlenmiştir. 

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, Petrol Ofisi AŞ nezdindeki görevinin yanı sıra, 2004 yılından beri PETDER Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği, 2011 yılından beri TP Petrol Dağıtım AŞ ve 2020 yılından beri Termopet Akaryakıt Anonim Şirketi nezdinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti yürüttüğü gibi münferit akaryakıt ve otogaz bayilerine de avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.  

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, ağırlıklı olarak; enerji hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku, bilişim hukuku, marka ve patent hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve icra hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

bottom of page