top of page

Arabuluculuk, günümüz hukuk sistemi içerisinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında önemli bir yere sahiptir. Hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlayan bu yöntem, aynı zamanda taraflar arasındaki ilişkilerin korunmasına da yardımcı olur.

 

Arabulucunun asli görevi; taraflara doğru ve etkin hizmeti sunmak ve onların hak ve menfaatlerinin korunmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Çetiner Avukatlık Ortaklığında, arabuluculuk süreci; "bağımsızlık", "tarafsızlık", "güven ve dürüstlük", "sır saklama", "esneklik" ve "tarafların menfaatini üstün tutma" ilkeleri doğrultusunda yürütülür. Bu kapsamda, arabuluculuk sürecinde öncelikle tarafların istekleri ve ihtiyaçları analiz edilir, doğru ve etkin hizmetin sunulabilmesi için yöntemler belirlenir. 

 

Çetiner Avukatlık Ortaklığındaki uzman arabulucularımız; yasalara, meslek kurallarına ve etik değerlere uygun hareket eder, tarafların hassasiyetlerini ve mahremiyetini dikkate alarak, çözüm sürecini yönetirler. 

 

Arabuluculuk sürecinde gerek duyulduğunda, özel bilgi ve deneyim sahibi hukukçuların veya hukuk dışında teknik bilgiye sahip bilirkişilerin desteği alınır.

 

Amacımız; uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bunu yaparken, sadece uyuşmazlıkları çözmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli ilişkilerin korunmasına da yardımcı olmayı hedefleriz.

 

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, yukarıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda, 2018 yılından bu yana arabulucuk hizmeti sunmaktadır.

bottom of page