Hakkımızda

Çağımızda işbölümü ve uzmanlaşma giderek derinleşmekte, her alanda olduğu gibi hukuk alanında da sorunların çözümü, detay bilgi ve deneyim sahibi kişilere ve kurumsal organizasyonlara gereksinimi artırmaktadır. Bu çerçevede avukatın görevi; karmaşıklaşan maddi hukuk ve usul hukuku alanında müvekkile zamanında, doğru ve etkin hukuki yardım sunmak ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Avukattan hukuki yardım talep edilen konuda öncelikle; işin kapsamı, talebin haklılığı ve çözüm yolları üzerinde soruşturma, inceleme ve araştırma gerçekleştirilir. Bu çerçevede sorun özelinde; organizasyonun birikim, ekip ve zaman konusunda yeterlilik analizi yapılır. İşin kabulünde ön koşul; talebin yasal çevrede olması, iş sahibinin amaç ve beklentilerinin avukatın etik anlayışı ve mesleki çalışma ilkeleri ile uyumluluğudur. Kabul edilebileceği öngörülen konuda, müvekkile süreç, masraf ve riziko aydınlatması yapılır, alternatif çözüm yolları (sulh, uzlaşma vb.) gösterilir.

Ülkemizde bir kamu hizmeti olan Avukatlık görevinin; yasalara, TBB Meslek Kurallarına, Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kurallarına ve 27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana'da toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen Avukatın Rolüne Dair Temel Prensiplere (Havana Kurallarına) uygun şekilde yerine getirilmesi gereklidir. Bu kapsamda "Bağımsızlık", "Güven ve Dürüstlük", "Sır Saklama", "Basiretli ve İtinalı Şekilde Temsil", Gelişmelerden Müvekkili Bilgilendirme", "Müvekkilin Menfaatini Kendinin ya da Meslektaşının Menfaatinden Üstün Tutma" ilkeleri esastır. İşin takibi sırasında mesleki bilgi ve becerinin yetersiz olduğu durumlarla karşılaşılması halinde konu, yeterli bilgi sahibi olan hukukçularla birlikte ele alınır. İşin yürütülmesi esnasında hiçbir surette Mahkemeye bilerek yanlış ve yanıltıcı bilgi sunulmaz. Hasım taraf avukatıyla, meslek kurallarına uygun ve nazik bir ilişki yürütülür.

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, yukarıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 1984 yılında avukatlık bürosu olarak kurulmuş olup daha sonra Avukatlık Kanununun 44/B maddesi gereğince, Ankara Barosu'nun (03) Ortaklık Sicil Numarasına kayıtla tüzel kişiliği haiz Avukatlık Ortaklığı hüviyetini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ile Avukatlık Ortaklıklarının; uğraştıkları alanları, yaptıkları işleri, kadrolarındaki avukatların geçmiş görevlerini, müvekkillerinin adlarını duyurmaları yasaklanmıştır. Bu nedenle sitede mevzuatın izin verdiği bilgiler sunulmaktadır.